e-service

มทร.ศรีวิชัย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสำรวจการเข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4

แจ้งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ทุกคน เข้ารับการตรวจสุขภาพฟรี

ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมโครงการวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานประกวดการออกแบบโปสเตอร์รณรงค์ส่งเสริมการแต่งกาย

แนวฏิบัติ การแต่งกายไว้ทุกข์เดือนตุลาคม

รายชื่อนักศึกษาที่รับทุนการศึกษา ไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558